Børn i Holbæk
 

Hvad er Børn i Holbæk?

I Børne– og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på forældresamarbejdet og kom- munikationen med forældrene. Derfor har vi anskaffet Børn i Holbæk, som er et insti- tutionssystem, der sætter barnet i centrum og derved også familien.

Med Børn i Holbæk har alle institutioner en velfungerende digital infrastruktur som muliggør moderne administration og kommunikation.
Børn i Holbæk vil derfor bl.a. give mulighed for, at du som forældre kan: 

  • Følge med i barnets hverdag 

  • Kommunikere elektronisk med institutionen 

  • Tilmelde jer arrangementer, forældresamtaler m.m. nemt og hurtigt 

  • Se pædagogisk dokumentation af aktiviteter barnet er med i.

  • Få tilgang til dit barns billedarkiv

     

Alt i alt - en mulighed for at få et større indblik i barnets hverdag, når det passer
dig - på en hurtigere og lettere måde.