Jeg kan ikke se mit barn?

Dit barn oprettes automatisk i Børn i Holbæk ud fra informationer fra CPR-registeret, om hvem du har forældremyndighed over. Hvis dit barn ikke er synligt i Børn i Holbæk, skal du derfor tjekke, at forældremyndigheden er korrekt registreret i CPR. Du finder linket i boksen i højre spalte.

I Børn i Holbæk er dit barn repræsenteret ved en personlig fane med barnets navn ved siden af fanen med dit eget navn. 

Under dit barns fane kan du finde alle informationer og funktioner vedrørende dit barn. Du kan blandt andet registrere Fravær og Afhentning, se billeder fra institutionen i Galleri samt ændre stamkort i Personligt.